Manuál uživatele pro byty a apartmány vybavené systémem řízení i4Comfort

Manuál pro ovládání aplikace

Manuál pro ovládání aplikace

Základním cílem aplikace i4Comfort (dále jen i4C) je umožnit jednoduše a přehledně ovládat technologie napojené na tento systém řízení. Pomocí základních tlačítek v horní části aplikace i4C je přepínání mezi režimy.

 • Topení / Chlazení
 • v režimu Topení (lze nastavit módy): Čas. plán / Komfort / Útlum

Veškerá technologie a zařízení musí být po celý rok pod proudem. Technologie pro vytápění, chlazen a ohřev teplé vody se nesmí vypínat pomocí jističe v rozvaděči elektro.

Pokud řídící jednotka a uvedené technologie nejsou trvale pod proudem – nedochází k mírnému zahřívání elektroniky, následně se na elektronice kondenzuje vlhkost, která způsobuje zkrat a nevratné poškození technologie.

Záruční podmínky splňujete jen tehdy, když se řídíte tímto manuálem a zároveň 1 krát ročně bude provedena pravidelná (placená) servisní prohlídka: řídící jednotky v rozvaděči, kontrola chodu podlahového vytápění, servis na tepelném čerpadle a ohřívači TUV.

Servisní prohlídku lze objednat pomocí webového rozhraní:

Zadat objednávku na servis

Jak se připojit

Pro připojení k aplikaci i4C je nutné splnit několik podmínek. Zaprvé, musíte mít v elektro rozvaděči instalovanou řídící jednotku, která je připojena k internetu. Zadruhé, musíte mít pevnou IP adresu a správně nakonfigurovaný internetový router. Pokud tyto podmínky nesplňujete, můžete používat pouze základní funkce na řídící jednotce. Tato jednotka má dvouřádkový displej a tlačítka podobná těm na mobilních telefonech. Nicméně, doporučujeme vám používat aplikaci i4C na telefonu, protože je pohodlnější, intuitivnější a nabízí více možností nastavení. Instalované technologie vám umožňují vybrat si preferovaný způsob vytápění pro každou místnost.

Doporučení

Doporučujeme využít tepelného čerpadla pro úsporné vytápění v zimních i letních měsících. Elektrické podlahové vytápění je doplňkovým zdrojem pro případ poruchy čerpadla a pro vytápění místností bez interní jednotky čerpadla, jako jsou koupelny. Nicméně, elektrické podlahové vytápění má vyšší náklady na energii a funguje v poměru 1:1 (1 kWh vyrobí 1 kW tepla), zatímco tepelné čerpadlo funguje v poměru 1:3 (1 kWh vyrobí 3 kW tepla). Aplikace je nastavena na topení podle časových plánů, ale nastavení teploty pro chlazení lze provést pouze pomocí dálkového ovladače k interní jednotce klimatizace – tepelného čerpadla. Každý byt je rozdělen do topných zón, každá s termostatem, který snímá teplotu prostoru a podlahy. Na termostatu je zobrazena aktuální teplota prostoru a požadovaná teplota, která se mění dle časového plánu a lze ji měnit i přímo na termostatu pomocí tlačítek s možností korekce o 1° C.

Vnější vlivy a omezení

Teplota na termostatu nemusí vždy zcela odpovídat teplotě v místnosti, jak ukazují jiné teploměry. To je způsobeno tím, že teplota termostatu je ovlivněna teplotou stěny, na které je umístěn. Doporučuje se nastavovat teplotu podle pocitu a pohodlí, a korekce teploty se aplikuje bez ohledu na časový plán. Omezení provozu topení kvůli HDO může blokovat topení až čtyři hodiny denně v časových úsecích závislých na nastavení distribuce elektřiny. V případě odpojení od elektřiny se teplo akumuluje v podlaze a stěnách, což umožňuje, aby se i při výpadku topení teplota v místnosti udržovala díky odvádění nahromaděného tepla z podlahy a stěn.

Ovládání řídící jednotky i4C v rozvaděči

Foto řídící jednotky v rozvaděči

Jedná se o řídící jednotku na zakázce Třešňová, která se nachází v bytě 1.01. K pohybu v menu používáme tlačítka ESC, šipky, šipka s čárkou a šipka rohová.

Escape

Návrat zpět do vyšší úrovně v menu.

Tabulátor

Používá se pro přepínání mezi řádky v menu.

Enter

Potvrzení volby a také požadavek na změnu hodnoty po úpravě hodnot.

Šipky

Pro výběr z položek v menu.

Nastavení
Tarif
Datum a čas
Ohřívač teplé užitkové vody
Režim

Nastavení

Po stisknutí Enter na řádku s textem Nastavení se zobrazí možnosti v menu Nastavení.

 • Aktuální: útlum

To znamená, že všechny technologie v bytě jsou v úsporném = útlumovém režimu s minimálními nároky na elektřinu (nejsou zcela vypnuty, aby nedošlo k poškození z důvodu vymrznutí nebo výskytu plísní)

 

Po stisknutí Enter na řádku Vše komfort se text rozbliká a následně lze pomocí šipek nahoru nebo dolů měnit volby.

 

 • Vše komfort: nastav

Mezi řádky se pohybujete pomocí tlačítka Tabulátor. Uložení požadované hodnoty provedete tlačítkem Enter.

Tarif

V podmenu Tarif lze nastavovat HDO.

Lze přepínat mezi MANUAL a AUTOMAT.

Při MANUAL si můžete eliminovat možnost centrálního vypínání topení pomocí HDO.

Doporučujeme mít ve režimu AUTOMAT, aby se topení vypínalo při vysokém tarifu.

 

Datum a čas

Datum a čas lze přenastavit – aktualizovat při změně času.

Ohřívač teplé užitkové vody

Na ohřívači teplé užitkové vody je řídící jednotka na níž je zobrazena požadovaná teplota, kterou se bude snažit tepelné čerpadlo dosáhnout.

Ohřev TUV je nastaven jako přednostní před vytápěním a chlazením.

Nedoporučujeme jakkoli měnit a zasahovat do továrního nastavení.

Objem vody v zásobního s požadovanou teplotou by měl být vyhovující potřebám běžné domácnosti. Při vypotřebování teplé vody v pozdních večerních nebo nočních hodinách bude mít za následek neohřátou vodu pro případné ranní použití.

Ohřev TUV je v noční hodiny blokován. Ohřev započne v ranních hodinách.

Režim

Dále je v menu Režim, kde se dá přepínat mezi Topením nebo Chlazením.

Je možno zde nastavit žádané teploty pro Komfort což je dle obrázku 20°C, nebo lze nastavit útlumovou teplotu např. 16°C (vhodné přepnout do tohoto režimu pokud budete více dnů mimo byt a nebudete prostory využívat) lze dosáhnout zajímavých úspor při snížení teploty.

Na posledním řádku je nastavení žádané teploty v bojleru – TUV.

Doporučujeme ponechat 50°C je to teplota, která by měla postačovat.

Teplotu má smysl zvýšit při plánovaném větším odběru TUV např. při krátkodobém zvýšení počtu uživatelů bytu.

Pokojové termostaty s možností korekce teploty v daném pokoji – topené zóně

Pokojový termostat

1
 • Každá topná zóna což je zpravidla pokoj, koupelna má svůj termostat na stěně. Chodba společně s WC nebo šatnou může být jedna topná zóna. Horní údaj je aktuální naměřená teplota prostoru. Pod ní menší údaj nyní 20.0°C je teplota požadovaná převzata z řídící jednotky. Což odpovídá teplotě nastavené pro Komfort. Spodní údaj je aktuální čas převzatý s řídící jednotky i4C v rozvaděči.
2
 • Po dvojím kliknutí na jakékoli tlačítko se zobrazí tato obrazovka se šipkami ve spodní části. Tlačítka pod šipkami jsou určeny pro snižování nebo zvyšování korekce. Nyní bez korekce je požadovaná teplota nastavena na 22°C.
3
 • Po dvojím kliknutí na tlačítko pod levou šipkou – trojúhelníčkem se korekce změní o 2°C sníží se požadovaná teplota na 20°C. Pomocí korekce lze snížit požadovanou teplotu až na 17°C. Obdobně se postupuje při zvýšení teploty. Tato korekce a tomu odpovídající teplota bude ponechána do další změny korekce.
4
 • Pomocí levého tlačítka lze přepínat v dané topné zóně mezi režimy Komfort / Útlum Komfort je znázorněn na displeji symbolem Sluníčko. Režim Útlum je zobrazen symbolem měsíček. V návaznosti na to se změní i teplota požadovaná.
5
 • Pokoje v nichž je interní klimatizační jednotka lze pomocí tlačítka pod OFF měnit režim mezi OFF a ON. Režim OFF znamená, že je vypnuté ovládání interní jednotky klimatizace – tepelného čerpadla a interní jednotku lze ovládat jen pomocí dálkového ovladače ke klimatizaci. V tomto režimu lze nastavovat ovládání klimatizací pro chlazení. Režim ON je určen pro topení a klimatizace jsou zcela podřízeny řídící jednotce i4C v rozvaděči.
6
 • Pro nastavení korekce je pak určeno tlačítko druhé z prava.
7
 • Následně se zobrazí šipky pro snížení nebo zvýšení teploty – korekce.

Nastavení a ovládání klimatizace

Doporučujeme pročíst manuál uživatele ke klimatizaci – tepelné čerpadlo.

 • ON / OFF

Na termostatu v pokojích s klimatizací lze měnit režimy OFF / ON což má velký vliv na ovládání klimatizace. Tlačítkem s ikonkou OFF / ON měním pouze režimy ovládání klimatizace.

Když je ON tak i4C ovládá topení klimatizací – klimatizace tímto nebude reagovat na pokyny z IR ovládače klimatizace. V režimu ON to funguje pouze v Zimním režimu.

V letním režimu tam ikonky OFF/ON jsou ale nemají žádný význam a tudíž systém tyto změny ON/OFF ignoruje. V letním režimu funguje na klimatizace pouze IR ovládač. V letnim rezimu si uzivatel musi pohlidat, aby na IR ovldaci byl rezim chlazeni s ikonkou vločka na ovladaci. Vse si pak uzivatel nastavuje pouze na IR ovladaci – nelze pouzivat casove plany i4C.

 • Režim ON

Znamená že klimatizace poslouchá jen nadřízený systém i4C.

 • Režim OFF

Umožní ovládání pouze IR ovládačem.

Doporučení na závěr

 • Minimalizací nákladů na vytápění dosáhnete při vytápění pomocí klimatizací – tepelného čerpadla, kde pokud si nastavíte na klimatizaci cca. o 2 °C více než na podlahovém topení, tak se bude elektrické podlahové topení spínat jen doplňkově. Termostat v topné zóně zaznamená dosažení požadované teploty a nebude spínat podlahové topení.

 

 • Podlahové topení přebírá funkci hlavního topení v nočních a ranních hodinách, pokud teplota prostoru klesne pod požadovanou teplotu. Důvodem může být i to, že tepelné čerpadlo je blokováno centrálně z důvodu hluku, který se může šířit od venkovních jednotek. Blokace tepelného čerpadla je odvislá od místa instalace a konkrétní aplikace – tato blokace může být požadována stanoviskem příslušného státního orgánu.

 

 • Korekci teploty na termostatu lze dělat jen v režimu Časový plán v režimu Komfort a Útlum nelze použít korekci – termostat se řídí striktně nastavením v řídící jednotce.

 

 • Doporučujeme uživatelům vypnout na interních jednotkách klimatizace tzv. Frost Wash což je funkce, která pomocí námrazy na výměníku interní jednotky a následným rychlým odtáním námrazy zajistí opláchnutí nečistot z výměníku. Neblahým následkem této funkce je, že při samotném procesu vydává interní jednotka různé zvuky, které mohou rušit při odpočinku nebo spánku. Dále také po dobu procesu čištění není možno jednotku ovládat do doby než celý proces proběhne. Doporučujeme uvedenou funkci zapínat ručně např. 1x měsíčně nebo dle uvážení v průběhu dne.

Máte další dotaz?

Kontaktujte nás