Manuál uživatele pro byty / apartmány vybavené
systémem řízení i4Comfort

Základním cílem aplikace i4Comfort (dále jen i4C) je umožnit jednoduše a přehledně ovládat technologie napojené na tento systém řízení. Pomocí základních tlačítek v horní části aplikace i4C je přepínání mezi režimy. Topení / Chlazení

následně lze v režimu Topení přepínat mezi módy: Čas. plán / Komfort / Útlum.

Veškerá technologie a zařízení musí být po celý rok pod proudem. Technologie pro vytápění, chlazen a ohřev teplé vody se nesmí vypínat pomocí jističe v rozvaděči elektro. Pro úsporu energie v době, kdy jste mimo byt – apartmán, používejte mód Útlum. V tomto režimu je vše nastaveno do režimu, kdy šetříte energie a zároveň nedochází k poškození vybavení bytu – apartmánu a jeho vybavení.

Pokud řídící jednotka a uvedené technologie nejsou trvale pod proudem – nedochází k mírnému zahřívání elektroniky, následně se na elektronice kondenzuje vlhkost, která způsobuje zkrat a nevratné poškození technologie.

Záruční podmínky splňujete jen tehdy, když se řídíte tímto manuálem a zároveň 1 krát ročně bude provedena pravidelná (placená) servisní prohlídka: řídící jednotky v rozvaděči, kontrola chodu podlahového vytápění, servis na tepelném čerpadle a ohřívači TUV.

Servisní prohlídku lze objednat pomocí webového rozhraní:

Zadat objednávku na servis

Vzdáleně (mimo byt – apartmán) se lze do řídící jednotky v rozvaděči i4C připojit jen za předpokladu, že máte řídící jednotku instalovanou v elektro rozvaděči napojenou na funkční internet a máte přidělenou pevnou IP adresu a také správně nastavený internetový router Vaším poskytovatelem internetu.

V případě, že výše uvedené není vše řádně připraveno – lze základní funkce přepínat jen v menu přímo na řídící jednotce v rozvaděči. Řídící jednotku poznáte díky jednoduchému dvouřádkovému displeji u kterého jsou tlačítka (podobně jako na tlačítkových mobilních telefonech).

Velmi doporučujeme používat raději samotnou aplikaci přes telefon – je to komfortnější, intuitivní a je zde více možností k nastavení teplot a časových plánů.

Lokální přístup do aplikace i4Comfort lze přes mobilní telefon či PC za podmínky funkční lokální wi-fi propojené s řídící jednotkou i4C v rozvaděči.

Při zadání čísla: 192.168.100.220 do příkazového řádku v internetovém prohlížeči. Se Vám zobrazí tabulka pro zadání přihlašovacích údajů do aplikace i4Comfort. Zadejte Jméno: user a Heslo: amit

Následně se zobrazí plnohodnotné webové rozhraní, které Vám bude fungovat jen v dosahu Vaší wi-fi sítě. Vše další je popsáno níže v doporučení a návodu pro vzdálený přístup: Manuál k webovému rozhraní i4Comfort pro ovládání přes telefon nebo počítač

Instalované technologie jsou navrženy tak, aby si uživatel mohl zvolit preferovaný způsob vytápění jednotlivých pokojů. Doporučujeme využívat tepelného čerpadla, které Vám velmi úsporně zajistí požadovanou teplotu nejen v zimních, ale i letních měsících. Elektrické podlahové vytápění je navrženo jako doplňkový zdroj vytápění pro případ poruchy tepelného čerpadla a také pro zajištění komfortní teploty v místnostech v nichž není instalována interní jednotka tepelného čerpadla. Především koupelny je možno vytápět jen podlahovým vytápěním.

Pokud budete preferovat vytápění pomocí elektrického podlahového vytápění – což je pro uživatele vysoce komfortní. Je potřeba počítat s vyššími náklady na energie. Elektrické podlahové vytápění funguje v poměru 1:1 (z 1 kWh vyrobí 1kW tepla). Tepelné čerpadlo funguje cca. v poměru 1:3 (z 1 kWh vyrobí cca. 3 kW tepla – velký vliv na tento poměr má venkovní teplota z níž tepelné čerpadlo čerpá potřebné teplo).

Aplikace je nastavena do módu topení z hlediska řízení teploty dle časových plánů.

Nastavení teplot pro chlazení, lze jen pomocí dálkového ovladače k interní jednotce klimatizace – tepelného čerpadla. Podrobný manuál ke klimatizaci ke stažení ZDE

Každý byt je rozdělen do topných zón. Každá topná zóna má termostat, který snímá teplotu prostoru a teplotu podlahy. Na termostatu je vždy zobrazena aktuální teplota prostoru a pod ní i požadovaná teplota. Požadovaná teplota se mění dle nastaveného časového plánu a lze ji měnit i přímo na termostatu pomocí tlačítek. Pomocí tlačítek upravujete tzv. korekci jak do plusu, tak i do mínusu, kde výchozí teplotou je teplota nastavená v systému i4C. Každé z políček znázorňuje 1°C. Ne vždy teplota zobrazovaná termostatem musí souhlasit s teplotou zobrazovanou na teploměru umístěného v dané místnosti např. meteostanicí na poličce či stole. Zobrazovaná teplota na termostatu je ovlivňována teplotou stěny na níž je termostat instalován. Doporučujeme zvyšovat nebo snižovat teplotu dle pocitu – požadavku na komfortní teplotu. V případě použití korekce, je tato korekce aplikována bez ohledu na časový plán, do další úpravy korekce.

Omezení provozu topení z důvodu centrálního řízení energetické soustavy tzv. HDO (Hromadné dálkové ovládání více na internetu) má také zásadní vliv na chod topení. Topení může být centrálně blokována až 4 hodiny v průběhu dne. Zpravidla se jedna o 4 časové úseky rozložené do dne v návaznosti na nastavení distributora elektřiny ve Vaší lokalitě. V době, kdy je tzv. vysoký tarif HDO zajistí odpojení topení od proudu a nebude tudíž docházet ke zvyšování teploty v pokojích. Tyto „výpadky“ jsou řešeny akumulací tepla v podlaze a ve stěnách, které mají velkou setrvačnost, jak při náběhu topení, tak i při výpadku topení. Podlaha i stěny sálají naakumulované teplo do prostoru i při krátkodobém odpojení od elektřiny.

Základy ovládání řídící jednotky i4C v rozvaděči.

Foto řídící jednotky v rozvaděči. Jedná se o řídící jednotku na zakázce Třešňová, která se nachází v bytě 1.01 k pohybu v menu používáme tlačítka ESC, šipky, šipka s čárkou a šipka rohová.

Escape – návrat zpět do vyšší úrovně v menu

Tabulátor – používá se pro přepínání mezi řádky v menu

Enter – potvrzení volby a také požadavek na změnu hodnoty po úpravě hodnot

Šipky pro výběr z položek v menu

Po stisknutí Enter na řádku s textem. Nastavení se zobrazí možnosti v menu Nastavení. Nyní je na obrazovce v řádku. Aktuální: útlum. To znamená, že všechny technologie v bytě jsou v úsporném = útlumovém režimu s minimálními nároky na elektřinu (nejsou zcela vypnuty, aby nedošlo k poškození z důvodu vymrznutí nebo výskytu plísní).

Po stisknutí Enter na řádku Vše komfort se text rozbliká a následně lze pomocí šipek nahoru nebo dolů měnit volby. Mezi řádky se pohybujete pomocí tlačítka Tabulátor. Uložení požadované hodnoty provedete tlačítkem Enter.

V podmenu Tarif lze nastavovat HDO.

Lze přepínat mezi MANUAL a AUTOMAT. Při MANUAL si můžete eliminovat možnost centrálního vypínání topení pomocí HDO. Doporučujeme mít v režimu AUTOMAT, aby se topení vypínalo při vysokém tarifu.

Datum a čas lze přenastavit –aktualizovat při změně času.

Na ohřívači teplé užitkové vody je řídící jednotka na níž je zobrazena požadovaná teplota, kterou se bude snažit tepelné čerpadlo dosáhnout. Ohřev TUV je nastaven jako přednostní před vytápěním a chlazením.
Nedoporučujeme jakkoli měnit a zasahovat do továrního nastavení. Objem vody v zásobního s požadovanou teplotou by měl být vyhovující potřebám běžné domácnosti. Při vypotřebování teplé vody
v pozdních večerních nebo nočních hodinách bude mít za následek pomalý ohřev vody pro případné ranní použití. Ohřev TUV je v noční hodiny omezen výkonově na venkovní jednotce tepelného čerpadla a pokud ohřívá TUV je zcela vypnuto topení a chlazení do okamžiku splnění požadavku na TUV. Ohřev na 100 % započne v ranních hodinách.

Dále je v menu Režim, kde se dá přepínat mezi Topením nebo Chlazením. Je možno zde nastavit žádané teploty pro Komfort což je dle obrázku 20°C, nebo lze nastavit útlumovou teplotu např. 16°C (vhodné přepnout do tohoto režimu pokud budete více dnů mimo byt a nebudete prostory využívat) lze dosáhnout zajímavých úspor při snížení teploty.

Na posledním řádku je nastavení žádané teploty v bojleru – TUV. Doporučujeme ponechat 50°C je to teplota, která by měla postačovat. Teplotu má smysl zvýšit při plánovaném větším odběru TUV např. při krátkodobém zvýšení počtu uživatelů bytu.

Pokojové termostaty s možností korekce teploty v daném pokoji – topené zóně.

Každá topná zóna což je zpravidla pokoj, koupelna má svůj termostat na stěně. Chodba společně s WC nebo šatnou může být jedna topná zóna. Horní údaj je aktuální naměřená teplota prostoru. Pod ní menší údaj nyní 20.0°C je teplota požadovaná převzata z řídící jednotky. Což odpovídá teplotě nastavené pro Komfort. Spodní údaj je aktuální čas převzatý s řídící jednotky i4C v rozvaděči.

Po dvojím kliknutí na jakékoli tlačítko se zobrazí tato obrazovka se šipkami ve spodní části. Tlačítka pod šipkami jsou určeny pro snižování nebo zvyšování korekce. Nyní bez korekce je požadovaná teplota nastavena na 22°C.

Po dvojím kliknutí na tlačítko pod levou šipkou – trojúhelníčkem se korekce změní o 2°C sníží se požadovaná teplota na 20°C. Pomocí korekce lze snížit požadovanou teplotu až na 17°C. Obdobně se postupuje při zvýšení teploty. Tato korekce a tomu odpovídající teplota bude ponechána do další změny korekce.

Pomocí levého tlačítka lze přepínat v dané topné zóně mezi režimy Komfort / Útlum.

Komfort je znázorněn na displeji symbolem sluníčko. Režim Útlum je zobrazen symbolem měsíček.

V návaznosti na to se změní i teplota požadovaná.

Pokoje v nichž je interní klimatizační jednotka lze pomocí tlačítka pod OFF měnit režim mezi OFF a ON.
Režim OFF znamená, že je vypnuté ovládání interní jednotky klimatizace – tepelného čerpadla a interní jednotku lze ovládat jen pomocí dálkového ovladače ke klimatizaci. V tomto režimu lze nastavovat
ovládání klimatizací pro chlazení. Režim ON je určen pro topení a klimatizace jsou zcela podřízeny řídící jednotce i4C v rozvaděči.

Pro nastavení korekce je pak určeno tlačítko druhé z prava.

Následně se zobrazí šipky pro snížení nebo zvýšení teploty – korekce.

Nastavení a ovládání klimatizace.

Doporučujeme pročíst manuál uživatele ke klimatizaci – tepelné čerpadlo. Podrobný manuál ke klimatizaci ke stažení ZDE

Na termostatu v pokojích s klimatizací lze měnit režimy OFF / ON což má velký vliv na ovládání klimatizace.

Měním tlačítkem s ikonkou OFF / ON pouze režimy ovládání klimatizace. Když je ON tak i4C ovládá topení klimatizaci- klimatizace tímto nebude reagovat na pokyny z IR ovladače klimatizace. V režimu ON to funguje pouze v Zimním režimu. V letním režimu ikonky OFF/ON tam jsou ale nemají žádný význam a tudíž systém tyto změny ON/OFF ignoruje.

V letním režimu funguje na klimatizace pouze IR ovladač.

V letním režimu si uživatel musí pohlídat, aby na IR ovládači všech interních jednotek, byl režim chlazení s ikonkou vločka.

Vše si pak uživatel nastavuje pouze na IR ovládací- nelze používat časové plány i4C.

Režim ON znamená ze klimatizace poslouchá jen nadřízený systém i4C.

Režim OFF umožní ovládání pouze IR ovladačem.

Doporučení na závěr:

Minimalizací nákladů na vytápění dosáhnete při vytápění pomocí klimatizací – tepelného čerpadla, kde pokud si nastavíte na klimatizaci cca. o 2 °C více než na podlahovém topení, tak se bude elektrické podlahové topení spínat jen doplňkově. Termostat v topné zóně zaznamená dosažení požadované teploty a nebude spínat podlahové topení. Důležitá poznámka! klimatizace v režimu topení má tendenci přetápět až o 3°C proti požadavku (nastaveno z výroby). Doporučujeme si najít pro Vás vhodnou kombinaci teplot pro podlahové topení a pro klimatizaci.

Podlahové vytápění má svou tabulku pro časový plán. Rovněž klimatizace má svou tabulku pro časový plán – najdete ji po kliknutí na ikonu HODINY pod časovým plánem pro podlahové vytápění.


Podlahové topení přebírá funkci hlavního topení v nočních a ranních hodinách, pokud teplota prostoru klesne pod požadovanou teplotu. Důvodem může být i to, že tepelné čerpadlo je blokováno (nebo omezen výkon) centrálně z důvodu hluku, který se může šířit od venkovních jednotek. Blokace tepelného čerpadla je odvislá od místa instalace a konkrétní aplikace – tato blokace (omezení výkonu) může být požadována stanoviskem příslušného státního orgánu.


Korekci teploty na termostatu, lze provádět jen v režimu Časový plán, v režimu Komfort a Útlum nelze použít korekci – termostat se řídí striktně nastavením v řídící jednotce.


Doporučujeme uživatelům vypnout na interních jednotkách klimatizace tzv. Frost Wash, což je funkce, která pomocí námrazy na výměníku interní jednotky a následným rychlým „odtáním“ námrazy, zajistí opláchnutí nečistot z výměníku. Neblahým následkem této funkce je, že při samotném procesu vydává interní jednotka různé zvuky, které mohou rušit při odpočinku nebo spánku. Dále také po dobu procesu čištění, není možno jednotku ovládat, do doby než celý proces proběhne. Doporučujeme uvedenou funkci zapínat ručně např. 1x měsíčně nebo dle uvážení v průběhu dne.

Manuál k webovému rozhraní i4Comfort pro ovládání přes telefon nebo počítač

Webové rozhraní v telefonu je možno používat za podmínky funkčního internetu a nastavení Vaší sítě – routeru a zároveň po přidělení pevné IP adresy. Nastavení routeru Vám zajistí poskytovatel internetu, stejně tak, lze sjednat i přidělení IP adresy – zpravidla za poplatek.

Pokud někde píšeme o aplikaci, tak se jedná o aplikaci nahranou v řídící jednotce umístěné v elektro rozvaděči Vašeho bytu (apartmánu). K této aplikaci, lze přistupovat pomocí webového prohlížeče po zadání příslušné IP adresy, včetně jména a hesla.

Uvedenou stránku prohlížeče doporučujeme uložit, jako odkaz na obrazovku telefonu nebo počítače. Zpravidla lze nastavit i uložení příslušných přístupových údajů.

Rozhraní je koncipováno, tak aby bylo co možná nejjednodušší a intuitivní pro uživatele.

POZOR! Systém (tepelného čerpadla vzduch-vzduch nebo nazývané také jako klimatizace) je nastaven tak, aby splňoval parametry z hlediska vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Systém tepelného čerpadla (klimatizace) preferuje ohřev TUV před topením nebo chlazením. Po dobu ohřevu TUV jsou další dvě funkce nedostupné – veškery výkon venkovní jednotky je využit na ohřev TUV. Dále je potřeba zdůraznit, že možnost chlazení je funkce nad rámec požadavků pro daný objekt – systém i4Comfort neřeší z hlediska ovládání a nastavení chlazení. Chlazení lze řídit a nastavovat pouze přes dálkový ovladač klimatizace.

Funkce tepelného čerpadla může být omezována dle lokality a projektu v nočním režimu, aby byla splněna podmínka nepřekračování hlukových limitů pro noční provoz.

Důrazně doporučujeme nechat tepelné čerpadlo v režimu topení / chlazení běžet po celý den, aby se v daném prostoru dostatečně naakumulovalo teplo / chlad. Dosáhnete tak, vynikajícího komfortu pro užívání a zároveň nebude vznikat potřeba provozu tepelného čerpadla (klimatizace) v průběhu nočních hodin mezi (22:00 až 6:00 hod) viz. nařízení vlády

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vymezení toho, co se „chrání“ před hlukem je dáno § 30 zákona, limitní hodnoty jsou pak stanoveny v nařízení vlády. Denní doba je stanovena od 6:00 h – 22:00 h, noční doba od 22:00 h – 6:00 h.

Naše doporučení: vhodným nastavením časových plánů si můžete velmi dobře optimalizovat teploty a tomu navazující spotřebu energií s tím spojenou. Vše se samozřejmě odvíjí od Vašich potřeb.

Např. pokud se jedná o běžnou domácnost: 2 dospělé pracující osoby + 2 školou povinné děti v průběhu běžných pracovních dnů. Pak nastavení vašeho časového plánu by mohlo být následující. Pokud uvažujme, že běžná teplota na topení v domácnosti je 22°C, pak je vhodné nastavit teplotu pro čas, kdy není nikdo doma na teplotu např. 20°C. Cca 60 min před předpokládaným příchodem prvního člena domácnosti doporučujeme nastavit teplotu pro chod tepelného čerpadla na 22°C. Další doporučení je zvýšení teploty pro vytápění tepelným čerpadlem např. 60 min před obvyklým využíváním koupelny pro večerní hygienu – tato doba může být i více než 60 min. Toto zvýšení může být např. na 24°C což je o 2°C více než běžných 22°C. Tímto zvýšením teploty na 24°C si vytvoříte „zásobu“ tepla tzv. akumulační složku ve stěnách a podlaze, kterou následně využijete v nočních hodinách tj. v čase, kdy bude blokována (omezen výkon) venkovní jednotka tepelného čerpadla z důvodu hluku, který se může šířit venkovním prostorem a může obtěžovat Vás a vaše sousedy. Pokud by pokles teploty v bytu, byl přes noc příliš velký a tudíž nekomfortní? Pak doporučujeme nastavit požadovanou teplotu např. 20°C pro elektrické podlahové vytápění, které je absolutně tiché v porovnání s chodem interních jednotek tepelného čerpadla. Nutno podotknout, že si nastavujete teploty a časy pro časové plány pro vytápění jak pro tepelné čerpadlo, tak zvlášť pro elektrické podlahové vytápění. Pokud chcete dosáhnout zajímavých úspor na vytápění, pak doporučujeme nastavovat teplotu pro vytápění tepelným čerpadlem cca. o 2°C výše než pro elektrické podlahové vytápění. Vytápění koupelen, v nichž není interní jednotka tepelného čerpadla je teplo zcela závislé na vytápění elektrickým podlahovým topením. Doporučujeme Vám si v počátcích užívání bytu vyzkoušet různé varianty nastavení teplot a časů, než si najdete vhodné nastavení tepelné pohody. Nedoporučujeme Vám řídit se striktně dle teplot na pokojových termostatech, vhodnější je nastavení dle Vašeho pocitu – požadovaného komfortu. Dále je potřeba upozornit, že pokud budete využívat pro vytápění jen elektrické podlahové vytápění, které zajišťuje vysoký komfort tepla od nohou – je nutno počítat s vyššími náklady na elektřinu, než by bylo nutné. V případě poruchy tepelného čerpadla, přebírá elektrické podlahové topení, zcela funkci hlavního vytápění. Tomu je potřeba přizpůsobit nastavení teplot elektrického podlahového vytápění.

Na zvýšenou spotřebu elektřiny má významný vliv i neúměrné přetápění bytu nad 22°C a rovněž podchlazování – klimatizování pod teploty 26°C.

V přechodném období, kdy se teploty pohybují v rozmezí 22°C až 26°Cc, není potřeba nic přenastavovat. Jakmile pocítíte, že se byt začíná přehřívat v letním období, pak je vhodný čas přepnout hlavní ikonku na režim Chlazení. Nastavení Chlazení dle místností provádíte, vždy a pouze, pomocí dálkového ovladače ke klimatizaci. Doporučujeme nastudovat uživatelský manuál, k danému tipu interní jednotky tepelného čerpadla (klimatizace).

Používáním rolet / žaluzií má rovněž výrazný vliv na spotřebu elektřiny pro vytápění a chlazení. V zimních měsících se okna při stažených roletách / žaluziích méně ochlazují a v letních měsících se okna nepřehřívají a nepřenáší do místností teplo ze slunce. Vhodným používáním stínění můžete snížit náklady na elektřinu o zajímavé částky.

Náhled obrazovky ve volně přístupné verzi aplikace v níž provádíme testování – nejedná se o plně funkční verzi konkrétního bytu. Do vyhledávacího řádku si zadáte svou pevnou IP adresu včetně čísla za dvojtečkou. Následně zadáte své Jméno a Heslo.

V naší testovací verzi je:

Jméno: at

Heslo: at

V horní části černého podkladu je možno editovat datum a čas – pro zapsání změny je nutno kliknout na ikonku: Zapsat

V pravé horní části je číslo bytu / apartmánu do kterého jste připojen.

Nejvýraznější ikonka: Topení / Chlazení přepínáte mezi základními režimy, v nichž lze byt provozovat.

Další řádek pojmenovaný jako Režim topení celý dům: lze volit mezi uvedenými režimy. Čas. plán – topení se bude řídit dle plánu, který je vždy k editaci po kliknutí na ikonku: Hodiny. Ve sloupci Režim pro danou místnost se následně zobrazí aktuálně zvolený režim – v tomto případě Útlum.

Po kliknutí na Komfort se změní teplota ve všech místnostech na Komfortní teplotu. Nastavení Komfortní a Útlumové teploty lze v řádečku: Další nastavení po kliknutí na ikonu Hodiny.

Nyní je po kliknutí na hlavní ikonku v úrovni loga A-TECHNOLOGY zobrazen aktuální režim Topení. Doporučujeme změnit nastavení teplot v řádku Další nastavení: Nastavujete Komfortní a Útlumovou teplotu vždy pro Topení (chlazení vždy jen dálkovým ovladačem klimatizace)

Nyní je na obrázku z obrazovky nastavena teplota Komfortní pro Topení na 21°C což je vhodné pro osoby, které nechtějí více řešit nastavení systému.

Po kliknutí na ikonu: Časový plán v řádku Režim topení celý dům – se všechny místnosti přepnou do režimu Čas. plán s teplotou nastavenou pro daný časový úsek časového plánu. Samotný časový plán pro každou místnost lze editovat přes ikonku: Hodiny v příslušném řádku. První řádek je info o nastavení Zádveří, lze kliknout na ikonu : Hodiny (změnit čas. plán) dále se v řádku zobrazuje aktuální teplota snímaná termostatem v dané místnosti a také se zobrazuje Žád. teplota. Obě teploty se shodují s teplotami zobrazovanými na pokojových termostatech. Další řádek: Ohřev teplé vody nás informuje o aktuální teplotě, a také o žádané teplotě vody v bojleru.

POZOR!!!! Antilegionela nyní je zobrazeno na ikonce : Vypnuto

Doporučujeme ručně aktivovat tento režim po zralém uvážení – je dosaženo vysokých teplot a hrozí popálení vodou. Antilegionelu doporučujeme aktivovat po delší době nepoužívání teplé vody (vysoká teplota ničí bakterie obsažené ve vodě) a preventivně např. 1x měsíčně. Bojler po dosažení teploty 70°C se vrátí sám do původního režimu např. 50°C. Tento režim lze použít pokud víte, že budete mít plánovitě větší spotřebu vody např. při krátkodobém obsazení bytu větším počtem osob. Nebo také při poruše venkovní jednotky tepelného čerpadla.

Po kliknutí na ikonu Hodiny v řádku Obývací pokoj se Vám zobrazí možnosti nastavení Časového plánu pro elektrické podlahové topení. Lze změnit Režim např. z Útlumu, který je nyní dle obrázku nastavený na Komfort nebo na Čas. plán. Dále je možno si nastavit Žádanou teplotu pro podlahu – tuto teplotu udržuje na požadované teplotě elektrické podlahové topení, aby byla zabezpečena minimální úroveň komfortu tepla z podlahy. Při zvýšení této teploty bude dosaženo vyššího komfortu za cenu zvýšení nákladů na elektřinu.

Ostatní teploty uváděné v tomto systému jsou teploty prostoru, kterých chcete dosáhnout nebo jsou požadovány. Nyní máme v Čas. Plánu dle obrázku nastaveno, že v Pondělí se má teplota od 6:00 hod zvýšit na 22°C. Díky setrvačnosti systému a jeho akumulační schopnosti se reálné zvýšení teploty v prostoru na 22°C promítne po několika desítkách minut. Obdobně tedy nebude po 18:00 hod ihned teplota v prostoru na 20°C jak je požadováno. Postupné snižování teploty v prostoru z 22°C na požadovaných 20°C bude rovněž probíhat několik desítek minut nebo několik hodin – vše v závislosti na tom, zda je otevřené okno nebo je extrémní chladné počasí.

V posledním řádku tabulky časového plánu jsou šipky a tlačítko W. Šipky slouží pro pohyb mezi jednotlivými řádky. Změnu hodnoty času nebo teploty lze jen v řádku, který je zvýrazněn (změny šipkami) lze kliknutím do dané kolonky přepsat údaj. Pro zapsání změny je potřeba kliknout na ikonku W vedle šipek pod tabulkou.

V řádku pro Úterý, kde je v kolonce čas 14:00 hod si změnu v nastavené teplotě provedete kliknutím na údaj o teplotě a přepíšete teplotu na Vámi požadovanou. Pro uložení změněné teploty kliknete na ikonku W.

Po kliknutí na Hodiny v řádku Časový plán klimatizace se Vám zobrazí Časový plán pro vytápění pomocí tepelného čerpadla (klimatizace).

Obecně doporučujeme, pokud je pro Vás prioritou minimalizovat náklady na vytápění, aby jste si teploty v této tabulce nastavili o 1°C až 2°C výše než máte nastaveno v časovém plánu pro elektrické podlahové topení. Dále Vám vřele doporučíme, aby jste si např. od 19:00 hod do 21:00 hod zvýšili teplotu pro vytápění klimatizací např. na 24°C – dosáhnete tak zvýšení teploty, která bude následně v průběhu nočních hodin klesat k teplotě, kdy následně sepne elektrické podlahové topení, které má mnohem nákladnější provoz než vytápění elektřinou. Vytápění klimatizací bude o 60 až 70% levnější.

Režim automat klimatizace znamená to, že když svítí hodnota Zapnuto – pak se klimatizace v zimním období, kdy se topí, řídí dle časového plánu pro topení klimatizací. Pokud tento režim přepnete na Vypnuto. Přepne se klimatizace do režimu, kdy je možné ji řídit a nastavovat pouze dálkovým ovladačem klimatizace. Každému může vyhovovat jiný režim. V tomto režimu máte mnohem větší možnost nastavení interní jednotky klimatizace pomocí dálkového ovladače – nutno prostudovat uživatelský manuál ke klimatizaci.

Přepínat mezi těmito režimy lze i na nástěnném termostatu, který je v pokoji s interní nástěnnou jednotkou tepelného čerpadla – klimatizace.

Přepínání režimů přímo na termostatu lze volit mezi OFF / ON . Když je režim ON pak systém i4Comfort ovládá topení klimatizací (klimatizace nebude reagovat na pokyny z dálkového ovladače). Změny režimů OFF/ON má význam pouze v zimně v režimu Topení.

V letním režimu ikonky OFF/ON nemají žádný význam a tudíž systém tyto změny ON/OFF ignoruje.

V letním režimu Chlazení reaguje klimatizace pouze na pokyny z dálkového ovladače.

Po změně režimu na Chlazení si uživatel musí ověřit, že na dálkovém ovladači klimatizace je nastaven režim chlazení = obrázek sněhová VLOČKA.

Vše si pak uživatel nastavuje pouze na dálkovém ovladači ( časový plán nastavený v i4Comfort nemá žádný vliv na teploty).

Po kliknutí na ikonu Hodiny v řádku Další nastavení se zobrazí možnosti nastavení teplot pro topení pomocí Podlahového topení a také pomocí Klimatizace. Tyto teploty jsou pouze pro režimy Komfort a Útlum ve všech místnostech. Vždy nastavujete komfortní a útlumovou teplotu pro oba topné systémy. Jak bylo již několikrát doporučováno – nastavte si pro klimatizaci vyšší teplotu než pro podlahové topení, aby jste více využívali topení klimatizací (topení klimatizací je o 60 až 70% levnější než podlahovým topením) Klimatizace využívá stejně jako tepelné čerpadlo k vytápění energii venkovního prostředí. Pokud klimatizace natopí na požadovanou teplotu a neklesne teplota na termostatu pod teplotu požadovanou pro podlahové topení, tak se podlahové topení nesepne a využíváte levný zdroj tepla. Při noční blokaci klimatizace, přebírá automaticky roly hlavního vytápění podlahové topení. Co Vám bude vyhovovat je zcela na Vás a na tom, jaký preferujete komfort.

Pokud máte součástí bytu elektrické rolety či žaluzie a byl požadavek na jejich ovládání, pak lze přes nastavení na řádku Žaluzie ovládat žaluzie dle pokojů a nebo také hromadně přes spodní řádek označený Všechny žaluzie po kliknutí na ikonku Nahoru / Dolů se všechny žaluzie v bytě vysunou nahoru nebo sjedou dolů.

Následně lze kliknout na ikonku Hodiny: Časový plán žaluzie si dle potřeby nejprve aktivujte – nyní je dle obrázku Vypnuto.

Změna údajů lze vždy jen ve zvýrazněném řádku. Mezi řádky se posunujete šipkami pod tabulkou a zápis změny provedete pro kliknutím na ikonku W. Z počítačové terminologie jsme si půjčili: 1 značí že ANO (běží – žaluzie jsou vytažené nahoru)

0 značí, že NE (žaluzie jsou staženy dolů).

V prvním řádku pro Pondělí se žaluzie stáhnou dolů ve 20:00 hod.

Ke stažení

Manuál k ovládání aplikace